Skip to content Skip to footer

ธรรมะ

กรรมตัดรอน

อาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล ชาวพุทธกับการปฏิบัติธรรมมักหนีกันไม่พ้นเพราะกลัววิบากกรรม กับการภาวนาเพื่อสะสมบุญกุศล แม้ว่าไม่มีใครหนีกรรมได้พ้น แต่การประกอบกุศลกรรมที่มีน้ำหนักเพียงพอก็สามารถช่วยทอนกระแสวิบากให้เบาบางลงได้ หาใช่ว่ากรรมจะหมดไปเสียสิ้น อาจารย์เห็นว่ากรรมนั้นส่งผลสองลักษณะ หนึ่ง ส่งผลตามวิถีวิบาก เราส่งกระแสใดออกไปย่อมได้รับสิ่งนั้นกลับคืน อีกประการคือ…

เกิดแต่เหตุ

อาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล การจะกล่าวถึงเรื่องในวงในวิปัสสนา ไม่มีอะไรที่กล่าวแล้วจะเข้าจิตเข้าใจได้เท่าเรื่องของกรรม เพราะเวลาพูดถึงเรื่องจิต ท่านยังสงสัย แต่พูดเรื่องกรรมแล้ว “ชัด” เพราะ ประสบด้วยตัวเอง รู้แจ้งว่าตัวเองประสบกรรมยังไง ศิษย์ภาวนามากเข้า หลายคนได้ระลึกกรรมของตัวเอง ได้เห็นแล้วสังเวช…

ตัณหากับอัตตา… เรื่องแค่นี้จริงๆ

อาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล การดูความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรม​ จะดูให้ขาดให้ดูที่ สองคำนี้​ คือ​ การลดลงของตัณหาและอัตตา​ ตัณหา​ คือความอยากไปทั่ว​ ไม่ว่าจะเคยคิดอยากมีหรือไม่มี​ เคยใฝ่ฝัน​ หรือไม่​…

เทพเจ้าช่วยคนได้จริงหรือไม่

อาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล เทศกาลตรุษจีนเวียนมาอีกวาระหนึ่งในทุกปีเมื่อใกล้เวลาเช่นนี้ เราก็จะมักจะได้พบเห็นคำแนะนำในการไหว้ตรุษจีนเพื่อความเป็นสิริมงคลและโชคลาภจากกูรูหรือหมอดูทั้งหลาย วันนี้อาจารย์จะขอเขียนให้พิจารณาเรื่องอันเกี่ยวกับเทพเจ้าสักหน่อย เทพเจ้าคือใคร มีจริงหรือไม่ เทพเจ้าก็คือเทวดาฝั่งสัมมาทิฐิ ที่แต่เดิมเคยเป็นมนุษย์ที่ทำคุณงามความดีอย่างยิ่งยวด ด้วยจิตที่หนักแน่นและเสียสละเพื่อผู้อื่น เป็นมนุษย์ผู้มีคุณธรรมสูงส่ง แต่ไม่ได้บำเพ็ญจนถึงการหลุดพ้น เมื่อตายไปแล้วอำนาจแห่งบุญกุศลส่งให้ได้เป็นเทวดา คำเรียกว่า “เทพเจ้า” เป็นคำเรียกทางภาษาจีน ผู้ที่จะ ได้รับการสรรเสริญเป็นระดับเทพเจ้าต้องมีบารมีมากกว่าเทวดาปกติที่ทำความดีโดยไม่ได้เสียสละมากนัก ผู้ที่จะอยู่ในระดับเทพเจ้าได้​ คือผู้ที่ทำความดีแบบสละชีวิตได้เลย​ บารมีจึงสูงส่ง​เป็นเทพเจ้า​…

คำอธิษฐานในวันเปิดพลังบุญ

วันที่ไปรับมอบทองคำและเงินบริจาคเมื่อ 10 ธันวาคม มีเรื่องราวน่าประทับใจที่อยากถ่ายทอดให้ฟังเล็กน้อย… หากใครเคยอ่านคำสอนของอาจารย์ในช่วงปีต้นๆ อาจ จำได้ที่อาจารย์เขียนเล่าเอาไว้ว่า ในวันที่จัดงานผ้าป่า อาจารย์ เห็นในจิตว่ามีเทวดาและโอปปาติกะมากราบและอยากร่วมบุญด้วย โดยเอาทองคำมาถวายในจิต อาจารย์ก็งงว่าแล้วจะรับกันยังไงในเมื่ออยู่กันคนละภพ…

พลังส่งจากการอธิษฐาน

อาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล การไม่เชื่อว่าคำอธิษฐานมีจริง ก็อย่าไปอธิษฐาน การอธิษฐานที่จะส่งผลได้เร็วและให้ผลเกินประมาณต้องเกิดจากฐานบุญที่มีอานิสงส์สูง ในการอธิษฐานหลังจากปฏิบัติวิปัสสนา เราไม่ได้อธิษฐานขอจากใคร แต่เราอธิษฐานจากบุญที่เราทำเอาไว้เอง  ด้วยคำว่า “ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมานี้ จงเกิดเป็นอานิสงส์ให้…”  ซึ่งอานิสงส์ที่หวัง…

กรรมของการ ผิดคำมั่นสัญญา

เรื่องนี้อาจารย์ประสบมากับตัวเอง ด้วยสมัยก่อนอาจารย์ เป็นคนคิดเร็ว ทำเร็ว ไม่รอบคอบ มีภาระอะไรก็อยากทำให้เสร็จๆไป พอเห็นอะไรในสิ่งที่ติดค้างต้องจัดหาอยู่ เมื่อเห็นว่าพอได้พอดีก็ไปตกลงว่าจะซื้อ ตกปากรับคำให้ความหวังเจ้าของทรัพย์นั้นเรียบร้อย จะได้จบสิ้นภาระไป ไม่กี่วันผ่านไปก็ไปขอยกเลิก โดยไม่คิดว่าเป็นการผิดศีล…

การไปเกิดในภพภูมิต่างๆกับกระแสพลังงาน

การเกิดในภพภูมิต่างๆ เป็นเรื่องของการถูกดึงดูดด้วยกระแสพลังงานและ คลื่นความถี่จิตดวงสุดท้ายก่อนจะตายจะเป็นจิตดวงแรกที่พาไปเกิดในภพภูมิใหม่หากจิตดวงสุดท้ายแสดงคุณลักษณะใดออกมา  หรือมีคลื่นความถี่ไปพ้อง กับพลังงานชนิดไหน  ต้องถูกดึงดูดไปด้วยคลื่นพลังงานที่มีความถี่ชนิดเดียวกัน ตามกฎฟิสิกส์หรือคลื่นพลังงาน หากจิตดวงสุดท้ายขณะจะตายเป็นจิตที่ทุรนทุรายด้วยความอาฆาตแค้นหรือ หวงแหนสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาก  กระแสกิเลสที่ฝังอยู่ในจิตและนำาหน้าออกมาก็จะทำาให้ จิตถูกดึงดูดเข้าไปอยู่กับลักษณะจิตแบบเดียวกัน  คือกลุ่มสัตว์เดรัจฉาน …

หลายมิติ

ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข์…พระบรมศาสดาทรงสอนไว้ เมื่อยังอยู่ในสนามพลังงานเดียวกัน ก็ย่อมสัมผัสทุกข์นั้นอยู่ เพียงแต่ความทุกข์นั้นหยั่งรากลงไม่ได้อีก แค่รู้ แค่เข้าใจ และ เห็นใจผู้ที่ยังหลงเพลิน หลงปรารถนา จนไม่เห็นความทุกข์ ที่จะก่อตัวตามมาหลังจากที่…

บุญ บาป และจิตสุดท้าย

บุญและกรรม คือกระแสพลังงาน กระแสผลักดัน ถ้าเป็นวิบากกรรมก็ผลักดันทำให้เกิดเรื่องร้ายๆ ที่พ้องกันกับการกระทำที่เป็นอกุศลที่บุคคลได้กระทำไว้ ถ้าเป็นกุศลวิบากคือผลบุญ ก็เป็นกระแสผลักดันที่ทำาให้เกิดแต่เรื่องดีๆ ดีจนกระทั่งน่าแปลกใจ ดีในแบบที่เรียกว่าธรรมะจัดสรร หรือบุญจัดสรร