Skip to content Skip to footer

ธรรมะ

กรรมที่ทำให้สง่างาม

กายสังขารเป็นผลมาจากกรรมที่เป็นเครื่องปรุงแต่ง ให้เรามีรูป คำาว่า “รูปงามหรือสง่างาม” เป็นผล มาจากการที่บุคคลนั้นเคยเสียสละอย่างยิ่งมาก่อน ยิ่งสง่างามมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งสละมามากเท่านั้น ความสง่างามกับความมีรูปงามนั้นต่างกัน คนมี รูปงามแต่ไม่สง่านั้นมีมากมาย…

ลับดาบแห่งสติ

การเปิดธรรมสถานให้เพื่อการภาวนา 4 วัน 3 คืนสำหรับ ศิษย์เก่าผ่านไปแล้วหนึ่งสัปดาห์อย่างราบรื่น ธรรมสถาน กลับสู่โหมดของการอบรมสอนสั่งธรรมอีกครั้งหนึ่ง อาจารย์ มีกำหนดสอนเตโชวิปัสสนาคอร์สแรกให้แก่ศิษย์เก่าในปลาย เดือนนี้ ศิษย์ที่ลงชื่อมาปฏิบัติกับอาจารย์…

เส้นทางแห่งความรัก

อาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล ความรัก ในมุมทางโลกมักถูกมองเป็นเรื่องความรักของ คนสองคน ใจสองดวงที่อยากมีทางเดินร่วมกัน ซึ่งไม่มี อะไรผิด แต่ความรักที่ให้น้ำาหนักของฝั่งเสน่หามากเกินไปจน ลืมมองดูคุณลักษณะอื่นๆ เป็นรักด้วยอารมณ์พาไป ในเวลา…