Skip to content Skip to footer

ธรรมะ

กรรมของการ ผิดคำมั่นสัญญา

เรื่องนี้อาจารย์ประสบมากับตัวเอง ด้วยสมัยก่อนอาจารย์ เป็นคนคิดเร็ว ทำเร็ว ไม่รอบคอบ มีภาระอะไรก็อยากทำให้เสร็จๆไป พอเห็นอะไรในสิ่งที่ติดค้างต้องจัดหาอยู่ เมื่อเห็นว่าพอได้พอดีก็ไปตกลงว่าจะซื้อ ตกปากรับคำให้ความหวังเจ้าของทรัพย์นั้นเรียบร้อย จะได้จบสิ้นภาระไป ไม่กี่วันผ่านไปก็ไปขอยกเลิก โดยไม่คิดว่าเป็นการผิดศีล…

การไปเกิดในภพภูมิต่างๆกับกระแสพลังงาน

การเกิดในภพภูมิต่างๆ เป็นเรื่องของการถูกดึงดูดด้วยกระแสพลังงานและ คลื่นความถี่จิตดวงสุดท้ายก่อนจะตายจะเป็นจิตดวงแรกที่พาไปเกิดในภพภูมิใหม่หากจิตดวงสุดท้ายแสดงคุณลักษณะใดออกมา  หรือมีคลื่นความถี่ไปพ้อง กับพลังงานชนิดไหน  ต้องถูกดึงดูดไปด้วยคลื่นพลังงานที่มีความถี่ชนิดเดียวกัน ตามกฎฟิสิกส์หรือคลื่นพลังงาน หากจิตดวงสุดท้ายขณะจะตายเป็นจิตที่ทุรนทุรายด้วยความอาฆาตแค้นหรือ หวงแหนสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาก  กระแสกิเลสที่ฝังอยู่ในจิตและนำาหน้าออกมาก็จะทำาให้ จิตถูกดึงดูดเข้าไปอยู่กับลักษณะจิตแบบเดียวกัน  คือกลุ่มสัตว์เดรัจฉาน …

หลายมิติ

ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข์…พระบรมศาสดาทรงสอนไว้ เมื่อยังอยู่ในสนามพลังงานเดียวกัน ก็ย่อมสัมผัสทุกข์นั้นอยู่ เพียงแต่ความทุกข์นั้นหยั่งรากลงไม่ได้อีก แค่รู้ แค่เข้าใจ และ เห็นใจผู้ที่ยังหลงเพลิน หลงปรารถนา จนไม่เห็นความทุกข์ ที่จะก่อตัวตามมาหลังจากที่…

บุญ บาป และจิตสุดท้าย

บุญและกรรม คือกระแสพลังงาน กระแสผลักดัน ถ้าเป็นวิบากกรรมก็ผลักดันทำให้เกิดเรื่องร้ายๆ ที่พ้องกันกับการกระทำที่เป็นอกุศลที่บุคคลได้กระทำไว้ ถ้าเป็นกุศลวิบากคือผลบุญ ก็เป็นกระแสผลักดันที่ทำาให้เกิดแต่เรื่องดีๆ ดีจนกระทั่งน่าแปลกใจ ดีในแบบที่เรียกว่าธรรมะจัดสรร หรือบุญจัดสรร

พลังแห่งความสำรวม

หลักสำคัญในการอยู่เยี่ยงฆราวาสผู้หมายธรรมคือ….​ อยู่อย่างผู้สำรวม​ สำรวมในอายตนะ​ สำรวมในกิเลส​ ความ สำรวมคือเครื่องบ่งบอกคุณลักษณะจิตว่าบริสุทธิ์แค่ไหนและ​ ได้รับการอบรมบ่มเพาะมาเช่นไร…จิตที่ไม่สำรวมก็เพราะถูก​ กิเลสครอบงำและคาดคั้นให้ทำตามนิสัยกิเลส​ จิตที่สำรวม​ จะมีกำลังรู้คิดรู้พิจารณาและรู้จักการแสดงออก​

คำ ที่ควรถาม

จงอยู่กับขณะ และให้คุณค่ากับคนที่อยู่ เบื้องหน้าให้มากที่สุด เพราะนั่นอาจคือครั้ง สุดท้ายที่ได้อยู่กับเขา ขอให้อยู่กับเขาจริงๆ

ทบทวนใจในห้วงธรรม

อย่าเพิ่มโซ่แห่งทุกข์ให้ แก่ตนเองนัก มองโลกให้เหมือนเกม ที่ย่อมมีวันที่เราชนะบ้าง แพ้บ้าง ตราบใดที่ยังไม่ลงไปนอนน็อกอยู่กับพื้น เราจะมีวันลุกขึ้นมาใหม่ได้เสมอ

อานิสงค์แห่งกุศลที่ทำด้วยมือ

หากเราเชื่อเรื่องของกฎแห่งกรรมและหลักแห่งเหตุและผลอันเป็นหลักอิทัปปัจจยตา เราจะเห็นว่ามนุษย์ในโลกนี้มีความต่างกันในรายละเอียดปลีกย่อยมากมาย ไม่ว่า จะเป็นฐานะในการเกิด ความมั่งมี ฐานะกลางพอดีๆหรือยากจนขัดสน หน้าตาผิวพรรณ หยาบหรือละเอียด เสียงที่ไพเราะหรือไม่ชวนฟัง สติปัญญาปราดเปรื่องหรือโง่เขลา มักได้เป็นที่รักหรือทำาอะไรก็มีแต่คนชิงชัง ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะบุญทำ…

กรรมที่ทำให้สง่างาม

กายสังขารเป็นผลมาจากกรรมที่เป็นเครื่องปรุงแต่ง ให้เรามีรูป คำาว่า “รูปงามหรือสง่างาม” เป็นผล มาจากการที่บุคคลนั้นเคยเสียสละอย่างยิ่งมาก่อน ยิ่งสง่างามมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งสละมามากเท่านั้น ความสง่างามกับความมีรูปงามนั้นต่างกัน คนมี รูปงามแต่ไม่สง่านั้นมีมากมาย…

ลับดาบแห่งสติ

การเปิดธรรมสถานให้เพื่อการภาวนา 4 วัน 3 คืนสำหรับ ศิษย์เก่าผ่านไปแล้วหนึ่งสัปดาห์อย่างราบรื่น ธรรมสถาน กลับสู่โหมดของการอบรมสอนสั่งธรรมอีกครั้งหนึ่ง อาจารย์ มีกำหนดสอนเตโชวิปัสสนาคอร์สแรกให้แก่ศิษย์เก่าในปลาย เดือนนี้ ศิษย์ที่ลงชื่อมาปฏิบัติกับอาจารย์…