Skip to content Skip to footer

บทสัมภาษณ์

แกะดำ หรือผู้กล้า

ในหมู่เสื้อกาวน์ กับการตั้งคำาถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น อาจารย์ นายแพทย์อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง อาจารย์ประจำาภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยมีคนถามอัลเบิร์ต…

กากัน อโสโก ภิกขุ ผู้ไร้ซึ่งจากความโศก สู่การแสวงหาความสุขที่แท้

เพราะเมืองไทยเป็นเมืองพุทธ ข่าวการบวชของศิลปินคนดังในบ้านเราจึงถือเป็นเรื่องปกติ ซึ่งใน วงการบันเทิงประเทศอื่นๆ ที่เป็นเมืองพุทธนั้น ก็มีข่าวแบบเดียวกันนี้ออกมาเรื่อยๆ ประปราย แต่เมื่อพระเอกชื่อดังของบอลลีวูด กากัน มาลิค ประกาศจะบวชเข้าร่มกาสาวพัสตร์ในบวรพระพุทธ- ศาสนา…