Skip to content Skip to footer

ท่องเที่ยว

สระบุรีที่ไม่เหมือนเดิม หอมนสิการ

กว่าจะมาเป็น หอมนสิการ เมืองรองแบบจังหวัดสระบุรี กำลังมีสถานที่ท่องเที่ยว แห่งใหม่ที่โดดเด่น และจะกลายเป็นสถานที่สำคัญ แห่งประวัติศาสตร์ ซึ่งผู้มาเยือนจะได้ย้อนเวลาสู่ยุคพุทธกาล ไปกับสถานที่ท่องเที่ยวริมเทือกเขาพระพุทธบาทน้อย จ.สระบุรี ที่ร้อยเรียงพุทธประวัติและคำสอนแห่งพระพุทธองค์ ในรูปแบบ…

รำลึกวันวาน ใต้ร่มพระบารมี

กรุงเทพฯ อายุ 240 ปีแล้ว…จากที่เราได้เห็นงานอีเวนต์ใหญ่ “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์" ในโอกาสครบรอบ 240 ปี การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์…

เที่ยวย่านเก่า ที่กัมปง เกอลัม

มีคนบอกว่า หากใครอยากทำาความรู้จักกับความเป็นมาของ สิงคโปร์ให้มาดูที่ย่าน “กัมปง เกอลัม” เพราะที่นี่มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ยุคแรกของการก่อตั้ง อาณานิคมในปี ค.ศ. 1820 เลยทีเดียว เป็นย่านที่ถูกจัดสรรให้เป็น พื้นที่อาศัยของชาวมาเลย์…